Algemene Voorwaarden

Afspraak: Ik werk uitsluitend op afspraak, zodat U er zeker van kunt zijn dat er voor Uw behandeling voldoende tijd is gereserveerd.

Afspraak annuleren of verzetten: Onverwachte situaties kunnen zich altijd voordoen, daar heb ik natuurlijk alle begrip voor. Wilt U onnodige kosten voorkomen, belt/mailt U dan op tijd af. U kunt bij verhindering tot 24 uur van te voren kosteloos Uw afspraak annuleren of verzetten. Dit geeft mij de mogelijkheid iemand anders in te plannen. Indien U de afspraak niet op tijd annuleert of verzet, of bij het niet verschijnen op Uw afspraak, ben ik genoodzaakt de behandelkosten in rekening te brengen.

Prijzen: Prijswijzigingen zijn onder voorbehoud. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw.

Betaling uitsluitend contant: via tikkie / Er is een pinautomaat aanwezig.

Klachten: Wij streven naar een hoge mate van klanttevredenheid om klachten te voorkomen. Desondanks kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is. Wanneer U klachten heeft, bespreek deze dan eerst met mij. Lukt het niet om tot een oplossing te komen voor uw klacht, dan kunt U terecht bij de Geschillencommissie.

ProVoet:

ProVoet is de landelijke branchevereniging voor pedicures. Alle leden van ProVoet worden verplicht om een door de branche erkend vakdiploma te halen. Hierdoor weet u zeker dat uw voeten door een vakkundige voetverzorger behandeld worden! Deze pedicures zijn te herkennen aan het  ProVoet logo.

KwaliteitsRegister voor Pedicures:

Er is een KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

Inzicht in kwaliteit
De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling.

Transparant
Het registratiesysteem is zodanig ontwikkeld dat het pedicureberoep transparant is en de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening geborgd wordt. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.

Kwaliteitsnormen:

  • Vakbekwaamheid; geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma
  • Code voetverzorgingsbedrijf; hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep
  • Richtlijnen: beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen
  • Accreditatiepuntensysteem: bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied.

Ik hoop U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over mijn werkwijze. Mocht U nog vragen hebben, dan kunt U gerust contact opnemen.