Contact

Medisch Pedicure Praktijk TENDER FEET CARE

Wilt U meer informatie over een behandeling? Heeft U vragen of wilt U een afspraak maken, wijzigen of afzeggen, dan is dit telefonisch mogelijk of middels onderstaand formulier.

Ik ben te bereiken op nummer: +31 6 – 24 23 35 80. Mocht ik niet in de gelegenheid zijn de telefoon te beantwoorden, spreek dan Uw naam en telefoonnummer in, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met U op.ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiƫne.

Bekijk deze video’s hieronder.

https://www.youtube.com/watch?v=FCEiX6TZ4Ps

https://www.youtube.com/watch?v=ud7p2M8eV7I

Privacy Policy

Tender Feet Care hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tender Feet Care houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • De Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tender Feet Care zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.